Minikemp KSBM 20.-22.3.2015

V příloze najdete informace o pořádaném minikempu a závodech pořádaných oddílem KSBM v CS Nymburk a v Praze.


Nový soutěžní řád

V příloze najdete nový Soutěžní řád.


Zápis z jednání předsednictva dne 30.1.2015

V příloze najdete zápis z jednání předsednictva ze dne 30.1.2015. Zápis obsahuje kromě jiného i návrh termínu konání valné hromady.


NKÚ kontroloval v ČUS čerpání dotačních prostředků

Česká unie sportu v kontrole NKÚ dopadla na jedničku.
V protokolu ze dne 24.července 2014 NKÚ výslovně vádí, že nebyly zjištěny žádné nedostatky v nakládání se státními prostředky, ČUS požádala o finance v souladu s pravidly MŠMT, čerpala v souladu s pravidly MŠMT, vyúčtovala v souladu s pravidly MŠMT, zaúčtovala je do účetnictví v souladu s pravidly, kontrolovala je a nečerpala žádné neuznatelné náklady.
Tisková zpráva je v příloze.


JARNÍ INLINE SPEEDSKATING KEMP 2015, Praha

V příloze najdete pozvánku na soustředění v rychlobruslení pořádané oddílem Roller Team Stars Praha ve spolupráci se Skate Labs Paola Marcelloniho. Akce se koná 13.-16. dubna 2015 v areálu Na Korunce, Praha Běchovice.


Školení rozhodčích se koná 14.-15.2. a 14.-15.3.2015

Svaz oznamuje zájemcům o získání kvalifikace rozhodčího kolečkového rychlobrusení III. třídy, že školení se uskuteční ve dvou volitelných termínech, a to 14.-15.2. a 14.-15.3. v DDM na Praze 4, Herrmannova 24. V příloze naleznete pozvánku s podrobnými údaji. Pozvánka se odkazuje na kvalifikační směrnici, která je také v příloze. Přihlášky prosím zasílejte co nejdříve, zejména pokud budete mít zájem o zajištění ubytování.


PF 2015

Mnoho zdraví a sportovních úspěchů v novém roce všem sportovcům a zástupcům oddílů
přeje Český svaz kolečkového bruslení


Koncepce preventivních vyšetření

V příloze najdete informaci o koncepci preventivních vyšetření sportovců organizovaných pod ČSKB.


Školení rozhodčích 2015

Na jaře příštího roku se bude konat školení inline rozhodčích. Žádáme zájemce, aby svůj předběžný zájem o účast nahlásili na info@cskb-inline.cz.


Skate Labs v Geisingenu - leden 2015

V příloze najdete informaci o tréninkovém inline programu, který se bude konat v Geisingenu ve dnech 3.-6. ledna 2015. Opět bude zajištěn překlad do češtiny. V případě zájmu o účast a další informace kontaktujte paní Lindu Brzoňovou.
email: brzonova@oapraha.cz
tel.: 774 996 788


Stránky

Subscribe to Zdroj pro titulní stránku