Zápis z jednání předsednictva dne 30.1.2015

V příloze najdete zápis z jednání předsednictva ze dne 30.1.2015. Zápis obsahuje kromě jiného i návrh termínu konání valné hromady.