NKÚ kontroloval v ČUS čerpání dotačních prostředků

Česká unie sportu v kontrole NKÚ dopadla na jedničku.
V protokolu ze dne 24.července 2014 NKÚ výslovně vádí, že nebyly zjištěny žádné nedostatky v nakládání se státními prostředky, ČUS požádala o finance v souladu s pravidly MŠMT, čerpala v souladu s pravidly MŠMT, vyúčtovala v souladu s pravidly MŠMT, zaúčtovala je do účetnictví v souladu s pravidly, kontrolovala je a nečerpala žádné neuznatelné náklady.
Tisková zpráva je v příloze.

Přílohy: