Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury

Vážení sportovci,

Národní sportovní agentura dnes vydala výkladové stanovisko k usnesení vlády č. 215 ze dne 15. března 2020, které kompletní přikládám v příloze.

Vláda usnesením č. 215 s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakázala volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou důvodů uvedených v čl. I písm. a) až j) usnesení č. 215.


Tisková zpráva ČOV

Vážení sportovní přátelé,

Český olympijský výbor přesouvá na základě rozhodnutí vlády své akce s plánovanou účastí nad 30 osob, které měly proběhnout v příštím měsíci. Přípravy na Hry XXXII. olympiády Tokio 2020 však pokračují podle plánu.

Podrobnosti najdete v přiložené tiskové zprávě nebo na webu www.olympic.cz, kde pravidelně zveřejňujeme také oficiální informace z Mezinárodního olympijského výboru.

Přeji Vám všem hodně zdraví a energie do dalších dní.

S pozdravem

Petr Graclík
Generální sekretář ČOV


Zrušení Berlínského půlmaratonu


Mimořádná opatření ve sportu

Národní sportovní agentura v návaznosti na opatření vlády ze dne 12.3.2020 vydala prohlášení týkající se sportovních akcí

Platí zákaz mj. sportovních akcí s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. To se týká VŠECH přítomných osob na dané akci, nerozlišuje se tedy, jestli se jedná o hráče, trenéry, kustody, diváky nebo například novináře.

Za počet osob na akci je vždy zodpovědný pořadatel. Nelze se vymlouvat, že pořadatel očekával 15 diváků a přišlo jich 100. Vždy musí pořadatel zajistit, že nebude překročen povolený počet osob


První závody jsou zrušeny

Z důvodu šíření COVID-19 byl zatím zrušen Evropský pohár v Lagosu a Geisingenu. U Geisingenu se jedná o možném přeložení na jiný termín.

https://www.terrasdoinfante.rollerlagos.pt/

https://www.arena-geisingen.de/de/arenaportal/news/detailansicht/article...


Nominační kritéria do reprezentace 2020

Zveřejňujeme nominační kritéria pro výběr do reprezentace 2020.

Kritéria mohou být upravena v závislosti na vývoji COVID-19 a případném zrušení nominačních závodů.


Členská schůze 2020

V sobotu 7. 3. 2020 v Brně proběhla členská schůze ČSKB. Děkujeme všem, kteří se této schůze účastnili.
Bylo zvoleno nové předsednictvo ve složení Martin Máčel, Michal Hrazdíra, Pavel Zajpt, Petr Bohumský a Tomáš Platil.
Dále byla zvolena kontrolní komise ve složení Šárka Pinďáková, Petra Korvasová a Jana Oudová.
Po skončení členské schůze proběhlo zasedání předsednictva na kterém byl jako předseda zvolen Martin Máčel a místopředseda Pavel Zajpt.


Doporučení ohledně korovaniru COVID-19

Vážení sportovní přátelé,

vzhledem k aktuální situaci týkající se výskytu koronaviru COVID-19 Vám v příloze zasíláme souhrnné informace a postupy prevence, které připravil šéflékař Českého olympijského týmu, MUDr. Jiří Neumann. Jsou určeny zejména pro sportovce a členy doprovodu.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit právě na šéflékaře Jiřího Neumanna, jehož kontaktní údaje naleznete v přiloženém dopise.


POZOR! Změna místa a času schůze!!!

Vážení,

vzhledem k nedostupnosti obvyklé místnosti v Brně jsme nuceni přesunout schůzi na adresu OC Nosreti, Křenová 409/52 (49.190942N, 16.622357E) místnost 324 již od 10 hodin. Za budovou je parkoviště.
Termín 7.3.2020 zůstává.

Mapa: https://www.google.com/maps/place/K%C5%99enov%C3%A1+409%2F52,+602+00+Brno

Děkujeme za pochopení,

Český svaz kolečkového bruslení


Seznam zakázaných látek pro rok 2020

S účinností od 1. 1. 2020 se Antidopingový výbor ČR stal příspěvkovou organizací Národní sportovní agentury. Za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu si Vás dovolujeme informovat o změně aktuálních kontaktů ADV ČR.

Seznam zakázaných látek pro rok 2020 naleznete na tomto odkazu:
http://www.antidoping.cz/cs/seznam-zakazanych-latek-a-metod-dopingu


Stránky

Subscribe to Český svaz kolečkového bruslení RSS