Živě z dějiště Mistrovství světa v inline rychlobruslení

V několikamilionovém tchajwanském městě Kaohsiung se chystá vše na dnešní slavnostní zahájení. Bude se konat v centru města v Cultural center od 18.00 místního času (je zde o 7 hodin víc než v ČR).
MS má velikou podporu místního zastupitelstva, na dnešní míting přišel trenéry a delegáty pozdravit starosta, na ulicích jsou k vidění bilboardy k MS, o účastníky se stará minimálně kolem 100 velmi ochotných, usměvavých dobrovolníků.


Dotace MŠMT z Programu VIII - termín uzávěrky

Vážení sportovní přátelé,


Účast reprezentace na Mistrovství světa 2015

Dnes odletěl do taiwanského Kaohsiungu náš reprezentant v kategorii juniorů Michal Prokop za doprovodu reprezentační trenérky Lídu Krupkové. Mistrovství světa se koná na Taiwanu od 13. do 22. listopadu. Michal se zúčastní závodů na dráze i na silnici a utká se s konkurencí závodníků ze 41zemí světa.
Oficiální stránky MS, kde můžete sledovat jeho průběh, jsou:
http://www.kaohsiung2015.com/
Přejeme Michalovi hodně úspěchů!


Nové směrnice ČSKB k diskusi

V souladu s usnesením členské schůze ČSKB předkládá předsednictvo k diskuzi návrh směrnice k rozdělování dotací do oddílů spolu s jednotlivými kritérii. Navržená směrnice předkládá uplatnit z důvodu jednoduchosti 2 základní kriteria (podmínky), a to 1) věková hranice do 18 let včetně a 2) zaplacení členských příspěvků. Žádáme zástupce oddílů, aby se k navrženým kritériím vyjádřili do 15.11.2015. Předsednictvo si vyhrazuje právo na rozhodnutí o konečném způsobu rozdělení dotací, přitom při rozhodování přihlédne názorům oddílů.


Dotace ze státního rozpočtu pro rok 2016 - program VIII

Dne 9.10.2015 byla na internetových stránkách MŠMT oznámena nová výzva. Jde o program č. VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách" v rámci státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2016. Tento program nově umožňuje přímo jednotlivým sportovním klubům žádat o dotaci na sportovní vybavení, výstroj a personální zabezpečení práce trenérů, asistentů atd. při práci s dětmi a mládeží ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Hlavní podmínkou je, že oddíl musí mít nejméně 20 členů mladších 18 let.


Výzva Sportovně technické komise ČSKB

Sportovně technická komise ČSKB vyzývá všechny organizátory soutěží v kolečkovém rychlobruslení, oddíly členy ČSKB, sportovce i ostatní zainteresované, aby na základě zkušeností z právě končící sezóny podávali náměty a připomínky k platnému Soutěžnímu řádu pro rok 2015.
STK se bude na své schůzi následně těmito podněty zabývat, aby včas připravila a předložila ke schválení návrh Soutěžního řádu pro rok 2016, který bude ještě lépe odrážet aktuální potřeby našeho sportu.


Vyhlášení výsledků Českého poháru v sobotu 3.10.2015 v Brně

Závěrečné vyhlášení celého seriálu LifeInLine Tour 2015 a Českého poháru proběhne v Brně v sobotu 3. 10. 2015 v rámci závodů Masarykovo kolečko. Celkoví vítězové Českého poháru budou oceněni od ČSKB také finanční prémií.


Pozvání na mezinárodní závod v italské L'Aquila

Sportovní klub CPGA z italského města L’Aquila pořádá mezinárodní závod od 25. října 2015. Součástí jsou krátké i dlouhé tratě na silnici, vyhlašování vítězů bude oddělené.
Město L’Aquila hostilo v roce 2004 mistrovství světa je vzdáleno jen 100 km od Říma, přitom je dobré autobusové i vlakové spojení až do města přímo z letišť v Římě
Sportovní vesnice se otevírá večer 24. října, nebude chybět dobré jídlo, hudba a sportovní show. Je tam také možnost mít stany, karavany a auta nedaleko závodního silničního okruhu.


Výzva pro zájemce o pořádání MČR a Českého poháru v roce 2016

Předsednictvo vyzývá oddíly k podání žádostí na pořádání závodů Mistrovství České republiky (MČR) a Českého poháru (ČP) v roce 2016. Závody MČR budou vypsány dle soutěžního řádu pro dráhu, silniční okruh, závody v hale, půlmaraton a maraton. Do seriálu ČP může být zařazen kterýkoliv ze silničních typů závodů. Závod MČR může být zařazen do seriálu ČP.


LIL Tour - Prahu ovládli Sabine Berg a Tim Sibiet

Nejkvalitněji obsazený závod v 11leté historii LifeInLine Tour v Praze vyhráli Němka Sabine Berg a Tim Sibiet z Belgie. Množství závodníků ze zahraničí ve 135členném startovním poli hlavního závodu na 21 km přilákalo především zařazení do seriálu German Inline Cup, jelo se tradičně také o body do Českého poháru. Vynikající výkon podali čeští reprezentanti Richard Kudělásek a Ondřej Suchý, kteří obsadili druhé a třetí místo.


Stránky

Subscribe to Český svaz kolečkového bruslení RSS