Členské příspěvky

Vážení členové, dovolujeme si připomenout těm, kteří ještě nezaplatili členské příspěvky ČSKB, aby tak učinili

Oddíl - 200 Kč
Člen - 100 Kč
Jednotlivec - 100 Kč

Číslo účtu: 107-3303310237/0100 vedený u KB v Kč

Děkujeme