Členská schůze 2022

Vážení členové svazu,

předsednictvo ČSKB Vás zve na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční 26.3.2022 od 11 hod. v Praze na Strahově v zasedací místnosti 234, Zátopkova 100/2.
Žádáme Vás o potvrzení účasti v odpovědi na tento e-mail. V případě účasti delegáta, který není statutárním zástupcem, nezapomeňte na předložení plné moci podepsané statutárním zástupcem.

Program členské schůze 26.3.2022 v 11 hodin
1. Zahájení
2. Volba mandátová komise
3. Volba pracovního předsednictva
4. Ověření mandátů delegátů
5. Schválení programu Členské schůze
6. Zpráva o financích svazu a unie
7. Sválení účetní závěrky
8. Zpráva revizní komise
9. Zpráva repre. TMK, STK
10. Závody – MČR, ČP, ME. MS
11. Informace o školeních trenérů
12. Diskuze a různé
13. Schválení usnesení
14. Ukončení ČS