Členská schůze 2021

Vážení členové svazu,
předsednictvo ČSKB Vás zve na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční 4.12.2021 od 10 hod. v Praze v budově MČ Praha Běchovice, Českobrodská 3.
Žádáme Vás o potvrzení účasti v odpovědi na tento e-mail. V případě účasti delegáta, který není statutárním zástupcem, nezapomeňte na předložení plné moci podepsané statutárním zástupcem.

Členská schůze se bude konat v závislosti na aktuálních pandemických opatřeních. V případě, že by se situace zhoršila a nebylo možné se sejít, tak bude schůze zrušena.

Program Členské schůze ČSKB dne 4. 12. 2021 v 10 hodin

1. Zahájení
2. Volba mandátová komise
3. Volba pracovního předsednictva
4. Ověření mandátů delegátů
5. Schválení programu Členské schůze
6. Zpráva o financích
7. Zpráva revizní komise
8. Informace o reprezentačních akcích v roce 2021, MS - Kolumbie, ME - Portugalsko, WIC
9. Informace o školeních trenérů
10. Informace z kongresu World Skate
11. Diskuze a různé
12. Schválení usnesení
13. Ukončení ČS