Školení trenérů III. třídy - podzim 2021 zrušeno pro nedostatek zájemců

Školení trenérů III. třídy - podzim 2021

Termín praktické části školení 16.-17.10. 2021 a navazující teorie 8.- 9.1.2022 je pro nedostatečný počet účastníků zrušen.
Nová školení na III. a II. třídu budou vypsána v roce 2022.

TMK ČSKB
Pavel Zajpt