Návrat sportovců po prodělané nemoci COVID 19 do tréninku

Návrat sportovců po prodělané nemoci COVID 19 do tréninku - studie zpracovaná předními lékaři z oblasti vrcholového sportu.

S ohledem na počet nakažených sportovců virem COVID 19 jsou níže dostupné materiály k této problematice. Studii zpracovali přední lékaři, odborníci na toto téma a vrcholový sport.

Vzhledem k závažnosti problému a mnoha souvisejícím problémům (i následným, dlouhodobým) po překonání nemoci Vám doporučujeme věnovat článku zvýšenou pozornost. Jedná se o zatím ojedinělou studii, která může v mnohém pomoci z pohledu prevence, průběhu vlastní nemoci i návratu k tréninku.

Informace týkajících se návratu sportovců pro prodělané nemoci COVID-19, které zpracovali čeští lékaři a odborníci z oblasti vrcholového sportu.

Doporučený návrat do tréninkového procesu je:
1 - u bezpříznakového průběhu: 11 den
2 - u lehkého průběhu: nejdříve za 7 dní od posledních příznaků
3 - u středně těžkého: nejdříve za 10 dní od posledních příznaků
4 - u těžkého: nejdříve za 14 dní od posledních příznaků

⚠ POZOR. Doporučené doby návratu jsou orientační. Vždy je rozumné provést vyšetření ve formě mimořádné lékařské prohlídky dle vyhlášky 391/2013 Sb.

Autor článku: Filip Švestka