Závod WIC Ostrava zrušen

Sportovní přátelé, kamarádi, inlineři,

v souvislosti s probíhající pandemií COVID a případnými karanténními opatřeními jsme nuceni ustoupit od přípravy WIC Ostrava
v letošním roce. Nebyli bychom schopni nabídnout rovné podmínky všem potenciálním zahraničním účastníkům.
Navíc s aktuálně se zvyšujícími čísly nově nakažených nemáme jistotu ohledně možných restriktivních opatření v příštích týdnech.

V tuto chvíli se budeme soustředit na přípravu WIC Ostrava v roce 2021. Přejeme všem hodně optimismu a hlavně pevné zdraví.

Martin Plecitý,

World Inline Cup Ostrava.