Rejstřík sportu

Od 1.6. přešla správa rejstříku sportu z MŠMT pod Národní sportovní agenturu. Rejstřík se nově nachází na adrese https://rejstriksportu.cz/
Rádi bychom Vás touto formou požádali o kontrolu správnosti údajů o Vaší sportovní organizaci vedených ve veřejném rejstříku. Zejména je důležitá kontrola, zda údaje zapsané Vaší sportovní organizací ve spolkovém rejstříku odpovídají skutečnému stavu a zda byly Vaší sportovní organizací vloženy veškeré listiny, které v něm podle zákona o veřejném rejstříku vloženy být mají.

Zároveň je třeba také zkontrolovat si, zda má váš oddíl vše řádně zapsané na justice.cz V případě špatných nebo nekompletních údajů by to mohl ze strany NSA být důvod pro nepřidělení dotace do budoucna.