Pozvánka na členskou schůzi 24.3.2018

Vážení členové svazu,
předsednictvo ČSKB Vás zvě na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční 24.3.2018 od 11 hod. v Brně, Kaštanová 515/125 (49.1583214N, 16.6369900E).
Žádáme Vás o potvrzení účasti v odpověd na tento e-mail. V případě účasti delegáta, který není statutárním zástupcem, nezapomeňte na předložení plné moci podepsané statutárním zástupcem.

Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátová komise,
3. Ověření mandátů delegátů,
4. Volba pracovního předsednictva,
5. Schválení programu Členské schůze,
6. Informace o činnosti a hospodaření ČSKB v roce 2017,
7. Zpráva revizní komise,
8. Schválení účetní závěrky za rok 2017,
9. Informace o rozpočtu ČSKB na rok 2018,
10. Informace o reprezentaci za rok 2017,
11. Informace o plánovaných reprezentačních akcích v roce 2018, MS, ME, YOG, WIC,
12. Informace o GDPR,
13. Diskuze a různé,
14. Ukončení ČS