Dotace na děti a mládež. Výzva k pořádání MČR 2018.

Vážení zástupci oddílů,
předsednictvo ČSKB schválilo na své poslední schůzi konané dne 25.10.2017 poskytnutí dotace dle Směrnice č. 6 na členy oddílů z kategorie děti a mládež. Dotace ve výši 200 Kč na člena a 100 Kč na člena s účastní na MČR bude zaslána na účet oddílu po sdělení seznamu členů a čísla účtu oddílu. Seznamy zasílejte na sekretariát.

Dále předsednictvo vyzývá oddíly, které mají zájem pořádat MČR v roce 2018, o zaslání zprávy na sekretariát.

S pozdravem
Andrea Keprtová
sekretář ČSKB