ŠKOLENÍ ZRUŠENO - školení na obsluhu závodního SW pro závody v in-line rychlobruslení

Vzhledem k nedostatku účastníků školení je školení v avizovaném termínu zrušeno a bude znovu ohlášeno s dostatečným předstihem na podzimní termín.
Andrea Keprtová, sekretář

Sportovně technická komise ČSKB zve všechny zájemce z řad organizátorů závodů v kolečkovém rychlobruslení na školení zaměřené na obsluhu závodního softwaru, speciálně vyvinutého pro náš sport.
Tento software je již mnoho let používán na většině závodů v Německu, používají jej v Rakousku, Švýcarsku a je používán v posledních letech jako hlavní SW při závodech Evropského poháru a i Mistrovství Evropy. Jeho každoroční aktualizace dle nejnovějších pravidel usnadňují přechod na nová pravidla. Je naší snahou, aby byl SW používán v ČR co nejvíce, minimálně při mistrovstvích republiky.
Školení se bude konat dne 11. března 2017 od 9.00 hod ve školící místnosti DDM Monet v Praze 12, Herrmannova 2016/24. Školiteli budou Jolana Bohumská a Denis Krupka. Předpokládaný konec školení je v 17.00 hod.
Účastníci musí mít s sebou svůj vlastní notebook. Pro obsluhu programu je dobré, aby měli účastníci povědomí o pravidlech kolečkového rychlobruslení, vhodná je pro obsluhu osoba s IT erudicí. Žádáme tedy oddíly, které organizují závody v kolečkovém rychlobruslení, aby vybraly a přihlásily 1 – 2 osoby za oddíl, aby se program dostal do co nejširšího používání.

Svoji účast na školení potvrďte zasláním e-mailu p. Krupkovi: denis.krupka@volny.cz