Žádosti oddílů o dotace na rok 2017

Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017 - 2019 byly projednány poradou vedení MŠMT dne 27. října 2016. Jedná se o veřejné vyhlášení programů neinvestičního charakteru v oblasti sportu. Zveřejněním programů se předkládají podmínky pro žadatele o státní dotaci v oblasti sportu z řad spolků působících v oblasti sportu.

Podobně jako tomu bylo v roce 2016, je vyhlášeno celkem 10 programů s přesně specifikovaným obsahovým zaměřením. Novinkou ale je, že tyto programy jsou vyhlášeny na období tří let, tj. na období 2017-2019. Další novinkou je, že žádosti se budou podávat elektronicky pomocí nového portálu IS-SPORT. Pomoc s procesem žádostí naleznete zde:
http://www.msmt.cz/uploads/IS_SPORT.pdf

Termín podání žádostí je již 30.listopad 2016.

Oddíly mohou žádat o dotaci v Programu VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech.

Více informací naleznete na http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019