Školení trenérů inline rychlobruslení III. třídy

Pro velký zájem vypisujeme nové školení pro zájemce o získání certifikátu ČSKB na trenéra III. třídy. Školení proběhne v Praze 9 Běchovicích.
Termín školení
15.10. - 16.10.2016 (lektoři M. Krupka, P. Zajpt)
29.10. - 30.10.2016 (lektroři M. Krupka, L. Krupková)
Pro získání certifikátu je nutné absolvování všech čtyř výukových dní. Výuka bude zahrnovat teoretickou i praktickou část.

ČASOVÝ ROZSAH
4 dny, dle směrnice 32 hodin
denně 8.00 - 18.00 z toho 8 vyučovacích hodin denně (1 hodinová přestávka na oběd a krátké pauzy během výuky)

MÍSTO:
PRAHA 9 - Běchovice, Sportovní areál Na Korunce 580, 190 11 Praha 9 - Běchovice II

INLINE PRAKTICKÁ VÝUKA - inline uzavřený okruh 333m - Běchovice sportovní areál
TEORETICKÁ VÝUKA - zasedací místnost - Běchovice sportovní areál
SUCHÁ PŘÍPRAVA A VÝUKA - cvičebna - Běchovice sportovní areál

CENA: 1000 Kč pro členy svazu, 3000 Kč pro ostatní

HLAVNÍ LEKTOŘI: MATĚJ KRUPKA, LUDMILA KRUPKOVÁ
ORGANIZACE a ASISTENT LEKTORŮ: PAVEL ZAJPT

Přihlášky zasílejte e-mailem na andrea.keprtova@cskb-inline.cz, v kopii na matej.krupka@gmail.com, pavelzajpt@email.cz

Za trenérsko metodickou komisi
Pavel Zajpt, předseda komise