NÁVRAT PAOLA MARCELLONIHO DO PRAHY

V pořadí už 4. kemp s Paolo Marcellonim. Vždy pod pořadatelskou taktovkou trenéra Pavla Zajpta a jeho kolegů z Roller team Stars Praha. A vždy s nepostradatelnou Lindou Brzoňovou, bez jejího překladu a přátelství s Paolem by jen těžko naše kempy vznikaly.
V roce 2012 jsme pozvali Paola Marcelloniho do Prahy poprvé. Došlo tehdy k velké změně a toto setkání bylo pro mnoho z nás klíčové. Začali jsme se přeučovat na správnou a přesnou techniku inline rychlobruslení. Získali jsme mnoho zkušeností a trenérům v ČR se dostalo koncem tohoto roku od Paola školení trenérů a získali tak vůbec první licence pro tento sport udělené v České republice. Začala tak i Paolova spolupráce s Českým svazem kolečkového bruslení.

Rok 2013 a 2014 přinesl inline kempy v Itálii. V Paolově domovském Jesi se nám dostalo tréninku v perfektních podmínkách. Na profesionálních drahách a možnosti společně trénovat s těmi nejlepšími na světě (Linda Rossi, Danny Sargoni a další). Spolupráci, která funguje a přináší úspěch, je třeba udržovat a pokračovat v ní. Proto jsme se rozhodli v roce 2015 zopakovat PRAHU a dát opět možnost více dětským závodníkům a také trenérům z ČR. Přeci jen kapacita výpravy do Itálie je omezená a proto návrat Paola do Prahy se jevil jako dobrý plán. Plán, který do posledního detailu splnil své předpoklady a očekávání.

Přes 50 aktivních účastníků od kategorií žáků D po kadety (z RTS Praha, SSC Otrokovice, SKK Kladno, Sokol Běchovice II, KSBM Praha), 8 trenérů z oddílů ČSKB a 8 členů realizačního týmu dalo dohromady k sedmdesátce účastníků kempu PRAHA 2015 – SKATE LABS PAOLA MARCELLONIHO.

Mnoho práce pro účastníky. Pro některé úplně nová zkušenost s technikou Paola Marcelloniho, pro další potřebné zopakování a opravení pro ně již známých cviků. Paolo představil jak svou známou práci, která obsahuje absolutní základy techniky pro náš sport. Naprosto nejdůležitější části, kterou je potřeba neustále opakovat a zdokonalovat! Tak i novou práci, která obsahovala pro nás nová technická cvičení. Varianty pro nácvik techniky rovně a také nové poznatky pro trénink na kruzích a nácvik správného přešlapu pro efektivní zatáčku. Nová práce v systémech, tréninky na podporu rychlosti! Rychlost je to co je podle Paola velmi důležité pěstovat a trénovat. Vždy však jen při správném technickém provedení. Dostalo se i na legendární disco inline variace dle Paola, i když letos hudba trochu selhala. Kde selhala hudba, tam nastoupil úžasný Paolo a situaci zachránil. Došlo i na společný trénink inline dovedností s fitnes bruslaři a nastal tak na Běchovické dráze nezapomenutelný okamžik. V jeden okamžik ke stovce bruslařů společně trénující na dráze. Došlo tak k potřebnému propojení, kdy kvalitní speed bruslař vzniká právě s dobře vedené kategorie fitnes. O to se velmi dobře starají právě v Běchovicích.

Zúčastněným trenérům se dostalo výukového programu, které doplnilo jejich dosavadní vzdělání a rozšířilo obzory. Trenéři, kteří se výukového programu účastnili, obdrželi od trenérsko-metodické komise ČSKB účastnický diplom. Věřím, že pro trenéry to byla další velká zkušenost, ale také velká motivace pro jejich další práci v oddílech. Práce, která je tolik potřebná a každý oddíl z ČSKB, který chce být plně fungující a prospěšný, by měl pracovat právě s mládeží, podporovat a vychovávat děti.

Celá akce proběhla pod záštitou ČSKB za osobní návštěvy představitelů svazu Martina Máčela a Tomáše Platila. Pro kemp se podařilo zajistit profesionálního kameramana a pořídit jak výukové, tak dokumentární záznamy. Na tento výukový dokument, z kterého budou moci čerpat jak zájemci z řad trenérů a závodníků, tak i úplně noví zájemci o tento sport, se můžete těšit koncem roku 2015 a bude k dispozici prostřednictvím trenérsko-metodické komise ČSKB, oddílu RTS Praha a Paola Marcelloniho.

PAOLO MARCELLONI nám opět ukázal jak se zdokonalit v technice a taktice.
Víme, že je zapotřebí neustále na sobě pracovat. Jak trenéři, tak naši závodníci.
Nejvíce potěšující je, že už i děti si začínají uvědomovat důležitost technického provedení cviků. Začínají se sami zajímat a mají obrovskou chuť se zlepšovat a pracovat na sobě. To vše díky velkému PAOLOVI, který rozdává motivaci a chuť do tréninku na každém svém kroku.
Za to mu patří VELKÉ PODĚKOVÁNÍ!
Budeme v této cestě pokračovat a udržovat spolupráci s Paolo Marcellonim pro Českou republiku.

Pro rok 2016 jsme dostali od Paola pozvání opět do Itálie. Zda ji společně vyslyšíme, bude záležet na nás všech, na našem společném zájmu o další zdokonalování. Kemp Praha 2015 – Skate Labs Paola Marcelloniho se povedl, toto můžeme směle konstatovat na základě děkovných ohlasů z řad účastníků a pochvaly pro organizátory od Paola Marcelloniho.

Poděkování:
Účastníkům, trenérům, rodičům, Paolo Marcellonimu, Lindě Brzoňové, Daně Štěpánkové, Martinu Kuchařovi, Markovi Minibergerovi, Kateřině Sazamové, Jiřímu Bulanovi a Pavlovi Štěpánkovi.
Děkujeme za podporu kempu ze strany ČSKB, správce a vedení Běchovického areálu na Korunce, panu Vančurovi za zajištění pitného režimu a Severní Energetické za dárky pro účastníky.
Za organizátora kempu
S pozdravem
Pavel Zajpt