První školení českých rozhodčích kolečkového rychlobruslení

O dvou zimních víkendech 14. a 15. února a 14. a 15. března se v Praze konalo historicky první školení českých rozhodčích kolečkového rychlobruslení. Velký zájem z řad členů svazu vedl k nutnosti uspořádat školení ve dvou termínech, aby byla zajištěna odpovídající kvalita výuky.
Celkem 27 uchazečů z devíti oddílů členů ČSKB spolu s dvěma jednotlivci členy svazu a jedním zájemcem ze Slovenska absolvovalo náročný dvoudenní program, při kterém se seznámili s pravidly kolečkového rychlobruslení, rozdíly mezi českými a evropskými (světovými) pravidly, systémem rozhodování soutěží a dalšími povinnostmi rozhodčích.

Mezi kandidáty byli jak zkušení závodníci či trenéři, kteří již zažili mnoho závodů na vlastní oči či na vlastní kůži, tak zájemci, kteří se s naším sportem teprve seznamují, a většina informací pro ně byla naprostou novinkou. Všichni bez rozdílu si zaslouží uznání za svůj přístup a pozornost, se kterou celou dobu školení sledovali.

Navíc na závěr teoretické části školení museli všichni složit písemný test, který prověřil nově nabyté vědomosti. Pouze úspěšné složení testu umožní kandidátům postoupit k praktické části zkoušky. Ta se bude konat pod dohledem školitele - mezinárodního rozhodčího FIRS MUDr. Denise Krupky na domácích závodech na dráze a na silničním okruhu či po domluvě na vybraných dráhových závodech v zahraničí. První skupina již svou praktickou část absolvovala během halových závodů CIIO v Nymburku, pořádaných v rámci 2. minikempu s KSBM. V nelehkých podmínkách indoor závodů všichni odvedli dobrou a poctivou práci. Splnili tak všechny podmínky kvalifikační směrnice a mohou získat odznak rozhodčího kolečkového rychlobruslení ČSKB.

Termíny dalších příležitostí na složení praktické zkoušky budou předem zájemcům oznámeny tak, aby na závěr roku měl náš sport 25 nových rozhodčích, kteří budou dále zvyšovat úroveň a prestiž našeho sportu jak mezi sportovci, tak mezi laickou veřejností. Jen tak může náš sport reálně pomýšlet na místo v olympijském programu.

Proto mi přijde škoda, že mezi novými rozhodčími nejsou zástupci oddílů, které jsou již tradičními pořadateli mistrovských závodů a s největší pravděpodobností jimi budou i nadále. Tým zkušených a spolupracujících rozhodčích je pro hladký průběh závodů stejně důležitý jako dostatek motivovaných závodníků či přízeň počasí.

Denis Krupka