Světový antidopingový kodex

Vážení kolegové,
na žádost ADV ČR Vám oznamuji, že na stránkách ADV je zveřejněn přeložený Světový antidopingový kodex platný od 1. 1. 2015: http://www.antidoping.cz/documents/svetovy_antidopingovy_kodex_2015.pdf
Nový kodex přináší četné změny hlavně v oblasti postihů dopingových prohřešků.
Ve čtvrtek 9. října 2014 od 16.00 bude, na Strahově v Aule ČUS, přednáška pořádána ADV ČR o novinkách, které přináší kodex v boji proti dopingu. Zváni jsou všichni členové svazů, kterých se daná oblast týká (trenéři, členové disciplinárních komisí, reprezentanti . . .).

Mgr. David Opatrný
management sportu - referát sportovních svazů
Česká unie sportu