Občanská sdružení a nový občanský zákoník

Novela občanského zákoníku od 1.1.2014 se dotýká i právní formy stávajících občanských sdružení. Sdružení s právní subjektivitou podle zákona o sdružování občanů se od 1.1.2014 považují za spolky podle nového Občanského zákoníku. Činnost stávajících sdružení, klubů, občanských sdružení nekončí, tyto nezanikají, jen ze zákona dochází k jejich přeměně.
Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.