Školení trenérů

Všem oddílům,

předsednictvo ČSKB společně s trenérsko-metodickou komisí připravuje školení trenérů oddílů, za účasti renomovaného italského trenéra Paola Marcelloniho. Předpokládaný termín tohoto setkání je v druhé polovině měsíce listopadu, rádi bychom již nyní znali počet trenérů, kteří by se rádi tohoto školení zúčastnili.
Proto i z organizačních důvodů žádáme všechny oddíly o co nejrychlejší zaslání počtu trenérů, kteří mají zájem se tohoto školení zúčastnit.

Dále upozorňujeme, že je potřeba doplnit členy oddílů na webových stránkách ČSKB!!!!