Budoucnost bruslení na Ladronce

Dne 14.6. v 18 hodin proběhne v areálu usedlosti Ladronka diskuse o budoucnosti a eventuálních změnách Ladronky jako areálu týkající se především úprav podmínek pro in-lineové bruslení. O tomto setkání svaz informoval odbor dopravy a životního prostředí MČ Prahy 6.
Na setkání s představiteli Prahy 6 má údajně přijít mnoho odpůrců in-lineového bruslení na Ladronce, kteří jsou zásadně proti úpravám, zkapacitnění či zbezpečnostnění bruslařské dráhy.
Pokud vám budoucnost Ladronky není lhostejná, podpořte svou přítomností řady příznivců in-lineového bruslení.