Výzva oddílům na zařazení závodníků do seznamu talentované mládeže pro rok 2017

Předsednictvo projednalo možnosti rozdělení části dotace na talentovanou mládež. Předsednictvo vyzývá oddíly na zařazení jejich členů do tohoto programu. Dotace bude poskytnuta na účast na zahraničních závodech Evropského poháru a Východo - evropského poháru. Dotace je určena na kategorie od žáci A do junior A včetně. O zařazení do seznamu rozhodne na návrh oddílu předsednictvo. Dotace bude poskytnuta oddílům po skončení obou pohárů, na základě jmenného seznamu s vyznačením absolvovaných závodů. Návrhy na zařazení v rozsahu jméno, kategorie, oddíl a stručné zdůvodnění zasílejte do 24.5.2017 na předsedu svazu martin.macel@cskb-inline.cz.