Pozvánka na členskou schůzi 25.3.2017

Předsednictvo ČSKB zve všechny členy svazu na pravidelnou členskou schůzi, která se koná dne 25.3.2017 od 11 hod v Praze, na Strahově, místnost č. 209.

Program:

1. Zahájení
2. Volba mandátová komise,
3. Ověření mandátů delegátů,
4. Volba pracovního předsednictva,
5. Schválení programu Členské schůze,
6. Informace o činnosti a hospodaření ČSKB v roce 2016,
7. Zpráva revizní komise,
8. Schválení účetní závěrky za rok 2016 ,
9. Projednání rozpočtu ČSKB na rok 2017,
10. Informace o reprezentaci za rok 2016,
11. Informace o ODM, WG, Univerziáda, RG, ME v roce 2017,
12. Diskuze a různé,
13. Ukončení ČS