Seznam zakázaných látek 2017

WADA vydala k 1. 10. 2016 Seznam zakázaných látek a metod, který bude ve všech sportech závazně platit od 1. 1. 2017.
V příloze naleznete jeho českou verzi, dále seznam změn oproti roku letošnímu a Monitorovací program 2017.
Více informací naleznete na www.antidoping.cz