Výzva oddílům na nominace „Kordinátorů“ pro Olympiádu dětí a mládeže v roce 2017 v Brně

Předsednictvo projednalo průběžné informace o konání Olympiády dětí a mládeže v roce 2017 v Brně. Předsednictvo vyzývá oddíly pro nominace „Koordinátorů“ za každý jednotlivý kraj. Role koordinátora bude mj. zahrnovat komunikaci s krajem a dále trenérskou činnost na závodech. Za každý kraj budou nominováni 1 chlapec a 1 dívka v kategoriích žáci A a kadeti.
Návrhy na nominace a případné dotazy zasílejte do 20.4.2016 na místopředsedu svazu michal.hrazdira@cskb-inline.cz.