Platba členských příspěvků 2016

Vážení členové ČSKB,

dovolujeme si upozornit, že do 28. února 2016 musí být uhrazeny členské příspěvky za registrované členy pro sezonu 2016 ve výši 100 Kč/člena.
Platbu zašlete prosím na účet ČSKB číslo 107-3303310237/0100 vedený u Komerční banky. Variabilní symbol je IČ oddílu nebo RČ jednotlivce.

Zároveň nezapomeňte na odeslání seznamu členů na sekretariát a na úpravu databáze vašich členů na webových stránkách svazu. Předseda oddílu, jako administrátor, je oprávněn provádět úpravu a doplňování členů. Nápovědu k této činnosti najdete zde: http://www.cskb-inline.cz/napoveda

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Andrea Keprtová
sekretář