Výzva Sportovně technické komise ČSKB

Sportovně technická komise ČSKB vyzývá všechny organizátory soutěží v kolečkovém rychlobruslení, oddíly členy ČSKB, sportovce i ostatní zainteresované, aby na základě zkušeností z právě končící sezóny podávali náměty a připomínky k platnému Soutěžnímu řádu pro rok 2015.
STK se bude na své schůzi následně těmito podněty zabývat, aby včas připravila a předložila ke schválení návrh Soutěžního řádu pro rok 2016, který bude ještě lépe odrážet aktuální potřeby našeho sportu.
Své návrhy a připomínky posílejte mailem na adresu denkru64@gmail.com do 15. listopadu 2015. Vzhledem k množství práce, které před STK stojí, žádám o dodržení tohoto termínu, aby se další a další podněty neobjevovaly až do začátku nové sezóny. Stačí, že některé zásadní změny pravidel přicházejí z evropské či světové komise kolečkového rychlobruslení až v průběhu roku.
Děkuji za pochopení a spolupráci

MUDr. Denis Krupka
předseda STK ČSKB